Byggesøknad

Grunnarbeid / Gulv / Ferdig Utvendig

Før oppstart
Gulvbjelker
Reisverk
Under arbeid
Ferdig utv.
Ferdig 2
Ferdig 3
Ferdig 4
Ferdig 5
Ferdig 6